Een nieuwe speeltuin

Als Stichting Vrienden van De Blijde Wei hebben we een prachtig plan!

Een uitdagende speelplek voor mens en dier.

Een plek waar kinderen vrij kunnen spelen en zelf veilig hun grenzen kunnen verkennen. Het daagt de kinderen uit om lekker buiten te komen spelen, wat hun ontwikkeling, lichamelijk, sociaal, psychische als motorisch ten goede komt. Naast natuurlijke elementen als stenen, water, zand en hout komt er ook een diversiteit aan speeltoestellen. Uniek is de mogelijkheid om in de toekomst samen met de geiten speciaal geselecteerde speeltoestellen te delen. Zo wordt spel en contact met dieren op een bijzondere manier gestimuleerd.

Maar een mooi, goed en veilig plan kost veel geld, namelijk €100.000,-

Dankzij de Stichting en de Gemeente Rotterdam is er al € 75.000,- beschikbaar. Helpt u ons om het gehele plan te realiseren?

Iedere bijdrage is welkom op NL35 RABO 0362 1668 70 t.n.v. Stichting Vrienden Blijde Wei o.v.v. Speeltuin. U kunt ook uw bijdrage doneren in de melkbus bij het Stichtingshuisje op de Blijde Wei.

Samen voor een mooie, natuurlijke en veilige speelplek!

Bedankt voor uw bijdrage namens het Stichtingsbestuur