Doneer nu - Kinderboerderij De Blijde Wei

Help onze kip op stok

Als Stichting Vrienden van De Blijde Wei hebben we een prachtig plan!

Een mooi toekomstbestendig pluimvee verblijf voor de kippen en kalkoenen.

Maar een mooi, goed en veilig plan kost veel geld, namelijk €30.000,-.

Waarom een nieuw verblijf?
We willen, het dierenwelzijn verbeteren, nieuwe uitdagingen als vogelgriep het hoofd bieden, de educatieve mogelijkheden uitbreiden en milieuvriendelijker werken.

Het consenteren van de kippenrassen en kalkoenen heeft dus veel voordelen.

De Stichting heeft al €3000,00 voor dit plan gereserveerd. Helpt u ons om het gehele plan te realiseren?

Iedere bijdrage is welkom op NL35 RABO 0362 1668 70 t.n.v. Stichting Vrienden Blijde Wei o.v.v. Kip op stok. U kunt ook uw bijdrage doneren in de melkbus bij het Stichtingshuisje op de Blijde Wei.

Samen voor een mooi toekomstig bestendig pluimveeverblijf.

Bedankt voor uw bijdrage namens het Stichtingsbestuur